• Karşılaştırma Listesini Boş
0,00 TL
0

Sertifikalı Eğitimlerimiz

Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitimi

Eğitim Kodu : FSL-018
Eğitim Adı : Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitimi
Eğitim İçeriği :
• Büyük işletmeler için Acil Durum / Kriz Yönetimi (AD/KY) sistemi nedir?
• İşletmenin AD/KY politikasının belirlenmesi
• Koruma sırasının tayini
• İşletmenin sistemi konusunda bilinçlendirme
• İşletme haberleşme/aktivasyon/sorumluluk tablolarının hazırlanması ve işletilmesi
• Acil durum destek merkezi ve odası gereklilikleri
• AD/KY konu ve olasılıklar listesi ve maliyet potansiyeli
• Sürekli devirli sorumlu müdürlüğün ihdası ve duyurulması
• Problem yönetiminin temel prensipleri
• AD/KY cevabının başarısı neye bağlıdır?
• Şöhret kaybı ve maliyet etkisine ilişkin dünyadan örnekler
• Grup acil durum planının hazırlanması
• En küçük birim: Olay yönetim takımı, roller ve sorumluluklar

Acil Durum, Acil Eylem Planı Hazırlanması - Uygulamalı

Eğitim Kodu : FSL-019
Eğitim Adı : Acil Durum, Acil Eylem Planı Hazırlanması - Uygulamalı
Eğitim İçeriği :
• Yasal Mevzuat
• Tanımlar
• Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması
• İç Düzenlemeler
• Acil Durum Planlamasında 4 Adım
• Acil Durum Görev Organizasyonu
• Acil Durum Senaryolarının Oluşturulması

 

Davranış Odaklı Güvenlik Eğitimi

Eğitim Kodu : FSL-024

Eğitim Adı : Davranış odaklı Güvenlik Eğitimi

Eğitim İçeriği:

 

El Aletleri İle Güvenli Çalışma

Eğitim Kodu   : FSL-028

Eğitim Adı      : El aletleri ile güvenli çalışma

Eğitim İçeriği  :

 

Elektrik İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi

Eğitim Kodu   : FSL-008

Eğitim Adı      : Elektrik İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi

Eğitim İçeriği :

 

Emniyet Turları ve Görünür Liderlik Eğitimi

 

Eğitim Kodu  : FSL-033

Eğitim Adı      : Emniyet Turları ve Görünür Liderlik

Eğitim İçeriği :

 

Endüstriyel Ergonomi Eğitimi

Eğitim Kodu   : FSL-026

Eğitim Adı      : Endüstriyel Ergonomi

Eğitim İçeriği :

 

Etiketleme/ Kilitleme (ETKİ) Programı (LOTO) Eğitimi

Eğitim Kodu : FSL-009

Eğitim Adı : Etiketleme/ Kilitleme (ETKİ) Programı (LOTO) Eğitimi

Eğitim İçeriği:

• LOTO"nun Önemi

• OSHA’nın Tehlikeli Enerji Kontrol Standardı Hk. Genel Bilgilendirme

• Tehlikeli Enerji Kaynakları

• RB’nin ETKİ Programı

• Program İçerisinde Yer Alan Sorumlular ve Sorumlulukları

 

Güvenli İskele Kurma Eğitimi

Eğitim Kodu   : FSL-011
Eğitim Adı      : Güvenli İskele Kurma Eğitimi
Eğitim İçeriği : Uygulamalı eğitim

 

HAZOP Risk Değerlendirme Eğitimi

Eğitim Kodu : FSL-005

Eğitim Adı : HAZOP Risk Değerlendirme Eğitimi

Eğitim İçeriği :

 

İleri Yangın Eğitimi

Eğitim Kodu : FSL-017
Eğitim Adı : İleri Yangın Eğitimi
Eğitim İçeriği :

• Aktif ve Pasif Yangın Önlemleri
• Yangınla mücadelede özel yöntem gerektiren durumlar
• Yangın Tipleri
• Yangının yayılmasının önlenmesi
• Yangın sınıflarına göre söndürme prensipleri
• Parlama ve patlamanın oluşumu
• Parlayıcı sıvı ve tozların naklinde statik etkilenme
• Yangın Söndürmede Kullanılan Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
• Kanun ve Yönetmelikler

 

İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

Eğitim Kodu : FSL-014

Eğitim Adı : İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

Eğitim İçeriği :

 

 İskele Teftişi Eğitimi

Eğitim Kodu : FSL-013

Eğitim Adı : İskele Teftişi Eğitimi

Eğitim İçeriği :

 

İskelede Güvenli Çalışma Eğitimi

Eğitim Kodu : FSL-012

Eğitim Adı : İskelede Güvenli Çalışma Eğitimi

Eğitim İçeriği :

Uygulamalı eğitim

 

İSG Kurul Eğitim

Eğitim Kodu : FSL-027

Eğitim Adı : İSG Kurul Eğitimi

Eğitim İçeriği:

 

İş İzin Sistemi ve Uygulamaları Eğtimi

Eğitim Kodu : FSL-015

Eğitim Adı : İş İzin Sistemi ve Uygulamaları

Eğitim İçeriği :

 

İş Kazalarında Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar Eğitimi

Eğitim Kodu : FSL-002

Eğitim Adı : İş Kazalarında Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar

Eğitim İçeriği :

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi

Eğitim Kodu : FSL-003

Eğitim Adı : İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi

Eğitim İçeriği :

 

İTA (İş Tehlike Analizi) - JSA

Eğitim Kodu  : FSL-032

Eğitim Adı     : İTA (İş Tehlike Analizi) - JSA

Eğitim İçeriği :

 

Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi

Eğitim Kodu : FSL-007

Eğitim Adı : Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi

Eğitim İçeriği :

 

Kimyasal Döküntülere Müdahale ve Dekontaminasyon Eğitimi

Eğitim Kodu : FSL-022

Eğitim Adı : Kimyasal Döküntülere müdahale ve dekontaminasyon Eğitimi

Eğitim İçeriği :

 

Kişisel Koruyucu Donanımlar, Bakımları ve Kullanımları Eğitimi

Eğitim Kodu : FSL-020

Eğitim Adı :Kişisel Koruyucu Donanımlar, Bakımları ve Kullanımları Eğitimi

Eğitim İçeriği :

 

Makine Emniyet Sistemi Tasarımı Eğitimi

Eğitim Kodu    : FSL-034

Eğitim Adı        : Makine Emniyet Sistemi Tasarımı

Eğitim İçeriği  :

• Makine Emniyeti Direktifi ve Standartlar Hakkında Genel Bilgilendirme (2006/42/AT, ISO 12100, ISO 13849-1, IEC62061, IEC 60204-1, ISO 13857 Safety distances, ISO 13855, ISO 14120, ISO 14119)

• Risk Değerlendirme Metodları

• Makineler İçin Koruyucu Ekipmanlar

• Emniyet Mesafeleri

• Makine Emniyetinde Kullanılan Ürünler (Emniyet Switchleri Çeşitleri ve Nasıl Kullanıldıkları, Işık Bariyerleri, Alan Tarayıcılar, Paspaslar, Çift El Kontrol, Enabling Modülleri)

• Emniyet Fonksiyonları

• Emniyet Devreleri ve Kategoriler

• ISO 13849-1 Standardı ve Getirdikleri (Kategoriler, MTTFd, DC, CCF, PL)

• ISO 13849-1 Standardı Örnek Çözüm,

• SİSTEMA Software Bilgilendirme

 

Ofis Ergonomisi Eğitimi

Eğitim Kodu   : FSL-026

Eğitim Adı      : Ofis Ergonomisi

Eğitim İçeriği  :

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitim Kodu   : FSL-031

Eğitim Adı      : OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitim İçeriği :

 

Patlamadan Korunma Dökümanının Hazırlanması

Eğitim Kodu : FSL-023

Eğitim Adı : Patlamadan Korunma Dökümanının Hazırlanması

Eğitim İçeriği :    

 

Risk Değerlendirmesi & Kullanılan Metodolojiler Bilgilendirme Eğitimi

Eğitim Kodu : FSL-004

Eğitim Adı : Risk Değerlendirmesi & Kullanılan Metodolojiler Bilgilendirme Eğitimi

Eğitim İçeriği :

 

Sıcak Çalışma ve Kaynak İşlerinde Güvenli Çalışma Eğitimi

Eğitim Kodu: FSL-006

Eğitim Adı : Sıcak Çalışma ve Kaynak İşlerinde Güvenli Çalışma Eğitimi

Eğitim İçeriği :

 

Şirkete Özel Risk ve Tehlikeler Eğitimi

Eğitim Kodu : FSL-021

Eğitim Adı : Şirkete Özel Risk ve Tehlikeler

Eğitim İçeriği :

Söz konusu eğitim tamamen şirkete özel olarak (uygulama alanları incelenerek) hazırlanır. Şirket içerisindeki risk ve tehlikelere yönelik olarak eğitim süresi değişebilir.

 

Temel İlkyardım Eğitimi

Eğitim Kodu   : FSL-029

Eğitim Adı      : Temel İlkyardım Eğitimi

Eğitim İçeriği :

 

Temel İlkyardım Güncelleme Eğitimi

Eğitim Kodu   : FSL-030

Eğitim Adı      : Temel İlk yardım Güncelleme Eğitimi

Eğitim İçeriği :

 

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi

Eğitim Kodu : FSL-001

Eğitim Adı : Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi

Eğitim İçeriği :

 

Temel Yangın Eğitimi

Eğitim Kodu : FSL-016

Eğitim Adı : Temel Yangın Eğitimi

Eğitim İçeriği :

 

Titreşim Eğitimi

Eğitim Kodu  : FSL-035

Eğitim Adı      : Titreşim Eğitimi

Eğitim İçeriği :

 

Ucuz Atlatma - Emniyetsiz Durum - Emniyetsiz Hareket ve Raporlama Eğitimi

Eğitim Kodu  : FSL-036

Eğitim Adı      : Ucuz Atlatma - Emniyetsiz Durum - Emniyetsiz Hareket ve Raporlama

Eğitim İçeriği :

 

Yaşam Güvenliği Eğitimi

Eğitim Kodu   : FSL-037

Eğitim Adı       : Yaşam Güvenliği

Eğitim İçeriği 

• Insan ve İnsanı Oluşturan Özellikler

• Bilgi ve Bilgi Oluşumu

• Benimseme – Özümseme

• Tehlike Algısı, Korku, Kaygı

• Iş Güvenliğinde Temel Bilgi Kaynağı

• Pozitifist Algı Oluşumu

• Metafiziki Algı Oluşumu

• Teolojik Algı Oluşumu

• Ideolojik Algı Oluşumu

• Hedonizim

• Sağlam Duvar Teoremi ve İş Güvenliğinde Güvenli Davranış (Uygulamalı)

• İş Kazaları ve Nedenleri

• Çalışanları İkna Etme - Anında Etki Kuramı (Uygulamalı)

• Davranış Seçimi ve Yönetimi

• Davranışsal İşbirliği (Uygulamalı)

• Hitabet ve Tutum

 

Yüksekte Çalışma ve Yüksekten Kurtarma Genel Eğitimi

Eğitim Kodu : FSL-010

Eğitim Adı : Yüksekte Çalışma Genel Eğitimi

EğitimiEğitim İçeriği :

 

 

 

    Tüm Kategoriler

Bu site, PobolEti® Entegre E-ticaret Sistemi ile hazırlanmıştır.